rękopis

rękopis

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1932

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934