rękopis

rękopis

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.12.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1932

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932