Rocznik

Rocznik

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.05.1950

List od Stefana Szumana z 06.10.1942