rozprawa

rozprawa

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.02.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.06.1924

List od Władysława Witwickiego z b.d C

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924