rozprawa

rozprawa

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.06.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918