rozprawa

rozprawa

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.09.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.04.1937

List od Władysława Witwickiego z b.d C