Rudolf Carnap

Rudolf Carnap

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

List od Malvine Husserl z 14.01.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.02.1938

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.07.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938