śmierć

śmierć

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.04.1938

List od Jana Patočki z 03.12.1966

List od Władysława Witwickiego z 16.11.1926

List od Karola Wojtyły z 18.10.1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.12.1920

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938