śmierć

śmierć

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.04.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

Klepsydra Roman Ingarden z 14.06.1970

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929

List od Jana Patočki z 03.12.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967