Spór o istnienie świata

Spór o istnienie świata

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.03.1966

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List do Jana Parandowskiego z 07.11.1965

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963