Spór o istnienie świata

Spór o istnienie świata

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List od Ireny Krońskiej z 07.08.1947

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List do Jana Parandowskiego z 07.11.1965

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948