Spór o istnienie świata

Spór o istnienie świata

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 07.10.1947

List do Jana Parandowskiego z 07.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959