sprawy organizacyjne

sprawy organizacyjne

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 07.08.1948

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957