streszczenie

streszczenie

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.08.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 30.09.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.04.1966

List do Tadeusza Czeżowskiego z 27.09.1949

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.04.1966