streszczenie

streszczenie

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.04.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924