sytuacja polityczna

sytuacja polityczna

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

List od Edmunda Husserla z 08.07.1917

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933