Szwajcaria

Szwajcaria

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 23.03.1949

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924