Szwajcaria

Szwajcaria

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 23.03.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927