Szwajcaria

Szwajcaria

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 23.03.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966