urlop

urlop

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.07.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 20.09.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B