Władysław Tatarkiewicz

Władysław Tatarkiewicz

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937