Władysław Tatarkiewicz

Władysław Tatarkiewicz

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.02.1935

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.03.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Ireny Krońskiej z 06.05.1954

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924