Włochy

Włochy

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.08.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962