wyjazdy zagraniczne

wyjazdy zagraniczne

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.10.1957

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 01.07.1948

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 15.08.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927