wyjazdy zagraniczne

wyjazdy zagraniczne

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.10.1966

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.09.1947

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967

List od Stefana Morawskiego z bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966