wykłady

wykłady

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924