wykłady

wykłady

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1925

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1923

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962