wykłady

wykłady

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938