wykłady

wykłady

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Mieczysława Wallisa z 05.01.1936

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947