wymiana książek

wymiana książek

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Ireny Krońskiej z 13.06.1966

List od Henryka Skolimowskiego z 30.10.1968

List od Władysława Witwickiego z b.d A

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.08.1923

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962