wymiana książek

wymiana książek

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.08.1923

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Władysława Witwickiego z 11.12.1936

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957