wymiana książek

wymiana książek

List od Ireny Krońskiej z 13.06.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.06.1966

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923