Zjazd Filozoficzny

Zjazd Filozoficzny

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List od Władysława Witwickiego z 14.09.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927