Zygmunt Łempicki

Zygmunt Łempicki

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947

Spis prac z 04.11.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.04.1937

List od Ireny Krońskiej z 22.04.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947