Lwów

Lwów

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.09.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928