Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.07.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.07.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.03.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 20.06.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923