Lwów

Lwów

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.04.1923

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.09.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928