dokument

dokument

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Bibliografia Anny Teresy Tymienieckiej

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

Tekst ślubowania z 12.12.1933

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Powołanie z 03.08.1921

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Pokwitowanie z 26.11.1964

Oświadczenie z 01.05.1924

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1