dokument

dokument

Powołanie z 03.08.1921

Dowód z 21.06.1924

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Postanowienie z 20.08.1921

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Curriculum vitae z bd.04.1921

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.