dokument

dokument

Prośba z 18.06.1921

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Dowód z 21.06.1924

Plans for research z b.d.

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

Prośba o rezerwację z 04.10.1964