korekta

korekta

List od Ireny Krońskiej z 16.01.1968

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List od Ireny Krońskiej z 11.11.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921