korekta

korekta

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 20.10.1922

List od Ireny Krońskiej z 15.10.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 25.03.1953

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Ireny Krońskiej z 27.09.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List od Władysława Witwickiego z 24.03.1936

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962