krytyka

krytyka

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1922

List od Stefana Szumana z bd-4

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.05.1942

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Stefana Szumana z 01.06.1939