krytyka

krytyka

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 12.08.1967

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938