Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970