Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.06.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969