Uniwersytet Jana Kazimierza

Uniwersytet Jana Kazimierza

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932