poprawki

poprawki

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952