poprawki

poprawki

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Ireny Krońskiej z 04.03.1967

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965