poprawki

poprawki

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Adama Bromberga z 11.05.1963

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952