tłumaczenia

tłumaczenia

List od Ireny Krońskiej z 10.02.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List od Ireny Krońskiej z 16.04.1954

List od Bogdana Suchodolskiego z 14.02.1946

List od Ireny Krońskiej z 27.03.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968