tłumaczenia

tłumaczenia

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Ireny Krońskiej z 22.08.1963

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Ireny Krońskiej z 19.05.1954