tłumaczenia

tłumaczenia

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955 (a)

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947