PTF

PTF

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1933

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1949

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966