Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List do Zofii Lissy z 30.03.1954

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List od Ireny Krońskiej z 27.05.1967

List od Ireny Krońskiej z 10.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1955

List od Tadeusza Czeżowskiego z 26.09.1947

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List od Ireny Krońskiej z 25.04.1966