Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.12.1953

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.07.1928

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927