Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

Odpowiedź z 18.04.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1957