Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List do Polskiej Akademii Nauk z 18.01.1965

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 25.03.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928