Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Danieli Gromskiej z 24.05.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1936

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

List do Tadeusza Czeżowskiego z 27.09.1949

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.05.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.05.1933

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969