Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.12.1965

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.07.1923