historia filozofii

historia filozofii

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.12.1944

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969