logika

logika

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.04.1965

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.10.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969