Kraków

Kraków

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.01.1954

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 27.01.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1965

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List od Marii Turowicz z 21.07.1967

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954