Kraków

Kraków

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List do Danieli Gromskiej z 24.05.1960

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966