Kraków

Kraków

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.08.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z b.d. 02.1949

List do Polskiej Akademii Nauk z 31.03.1965

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.03.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.01.1948