Kraków

Kraków

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.10.1960

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 30.09.1949

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List od Hanny Malewskiej z b.d.

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963