Kraków

Kraków

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.04.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 16.10.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.12.1960

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1917

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.06.1966

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.11.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.05.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 03.12.1959