Paryż

Paryż

List od Stefana Świeżawskiego z 10.07.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List od Ireny Krońskiej z 31.03.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967