Paryż

Paryż

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List do Stefana Żółkiewskiego z 17.05.1966

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Ireny Krońskiej z 22.04.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List od Ireny Krońskiej z 16.11.1947

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966