Paryż

Paryż

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960