Paryż

Paryż

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

List od Ireny Krońskiej z 22.04.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947