Paryż

Paryż

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927