Paryż

Paryż

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927