działalność portretowa

działalność portretowa

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.01.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.10.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.02.1935