kwestie organizycyjne

kwestie organizycyjne

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.11.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 08.02.1952