tłumaczenia

tłumaczenia

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948

List od Henryka Mehlberga z 08.05.1947

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.11.1952

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

List od Ireny Krońskiej z 13.12.1954

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

Telegram od Ireny Krońskiej z b.d.

Spis prac z 04.11.1952