tłumaczenia

tłumaczenia

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Malvine Husserl 15.05.1931

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948