Baruch Spinoza

Baruch Spinoza

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954