Baruch Spinoza

Baruch Spinoza

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

List od Ireny Krońskiej z 06.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List od Ireny Krońskiej z 17.03.1954

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968