dyskusja

dyskusja

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List od Hanny Malewskiej z b.d.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939