dyskusja

dyskusja

List od Henryka Markiewicza z 15.07.1963

List od Marii Gołaszewskiej z 22.05.1966

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935