dyskusja

dyskusja

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

List od Stefana Szumana z 03.03.1942