dyskusja

dyskusja

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List od Henryka Markiewicza z 15.07.1963

List od Stefana Szumana z 09.04.1942