dyskusja

dyskusja

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958