dyskusja

dyskusja

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967