Essentiale Fragen

Essentiale Fragen

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.11.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

Spis prac z 04.11.1952