filozofia niemiecka

filozofia niemiecka

List od Bogdana Suchodolskiego z 14.02.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Wacława Borowego z 14.11.1921