filozofia niemiecka

filozofia niemiecka

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937