filozofia niemiecka

filozofia niemiecka

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927