filozofia niemiecka

filozofia niemiecka

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923