George Berkeley

George Berkeley

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931